Конкурс за заемане на длъжността главен експерт „ЕПМС“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“