Kметът Павел Михайлов провери строителството на канализацията на работно посещение в село Устина

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов направи инспекция на строителството на канализацията в Устина. С него бяха заместник-кметът Емилия Иванова и Ренгинар Мустафова, общински съветник от  населеното място.

Проектът  е на стойност  малко над 1,6 милиона лева, отпуснати целево от държавния бюджет. Строителството започна през ноемри миналата година и предвижда изграждането на два главни колектора, около  1,2 километра канална мрежа и още толкова отклонения.

Изградени са близо километър от канализацията, но строителството трябва да продължи, като се направи пробив  под главния път с машина тип „Къртица”. Това е метод за безизкопно полагане на тръбите, което е много икономично и екологично строителство”, обясниха специалистите.

Новата канализация ще обслужва над 80 домакинства в Устина.

„Още преди десет години в Устина са изградени главни колектори 1 и 2. Впоследствие , със средства по ПУДООС  е продължено строителството с колектор 2-продължение. Заедно с моя екип успяхме да осигурим средства, за да  бъде продължен един от ключовите проекти за община „Родопи”. Актуализирахме заданието, беше издадено ново разрешение за строеж, а строителната площадка е открита през октомври. Реализацията на проекта ще направи Устина първото село в общината с  почти изцяло завършени главни колектори”, каза кметът Михайлов и припомни, че това беше едно от предизборните му обещания, което ще подобри живота на местните хора.

Павел Михайлов, заедно със заместник-кмета Емилия Иванова и общинската съветничка Ренгинар Мустафова използваха случая да посетят и ДГ „Родина”. Течове от стар и опасен навес, са компрометирали изолацията ,поставена преди години на фасадата на детската градина.

„Възложил съм на експертите да направят количествено-стойностна сметка и са заложени средства за текущ ремонт”, обясни Михайлов.

Община „Родопи” предвижда изграждане на детска кухня в село Устина.  Пунктът ще обслужва деца на възраст от 9 месеца до 3 години. За да се осъществи идеята е необходимо да бъде направен ремонт на помещението за раздавателния пункт, видя кметът Павел Михайлов по време на  работното си посещение в селото. Той обсъди възможностите за осигуряване на храна за най-малките жители и в останалите населени места от общината с ресорния заместник-кмет  Борислав Инчев.

 „Ще направим всичко възможно това да стане скоро”, коментира Михайлов.