Кметът Павел Михайлов и министър Георги Гьоков обсъдиха въпроси от сферата на социалните услуги и политика

Павел Михайлов: Общината не спира да работи в полза на хората

В първия работен ден след новогодишните празници кметът на община „Родопи” Павел Михайлов проведе работна среща с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. На срещата подробно бяха разгледани адмистративните услуги в сферата на социалното обслужване на населението и проектите, по които Община „Родопи” работи. Основен акцент върху дискусията с министър Гьоков бе възможността да се продължат и разширят услугите по социалните проекти  на общината.

Павел Михайлов благодари на министъра за подкрепата и заяви, че развитието на социалните дейности е сред основните приоритети на Община „Родопи”. По време на срещата бяха обсъдени текущите проекти, които общината изпълнява – Програмата за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, „Патронажна грижа +”, „Топъл обяд”, Механизма за лична помощ и най-новата делегирана от държавата дейност – Асистентска подкрепа за хора над 65-годишна възраст и лица с увреждания, без чужда помощ.

„Отношението на обществото към хората в неравностойно положение е мерило за неговата интелигентност и зрялост. В община „Родопи” има създадени добри условия и имаме добри перспективи в социалната област. Ангажирани са много хора с добър капацитет и квалификация и смятаме да разширим периметъра на предоставените социални услуги. Няма да оставим в нужда съгражданите ни”, заяви кметът Павел Михайлов.

След срещата министър Георги Гьоков увери кмета, че държавата ще продължи да оказва помощ на общините и потвърди ангажимента тези услуги да се развиват през този мандат и броят им да нарасне.