Кметът на „Родопи” подписа договор за изграждане на детски площадки в две села

Община „Родопи” ще изгради две площадки за деца на територията на селата Оризари и Кадиево. Кметът Павел Михайлов  и председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Перущица-Родопи”  Румяна Самоковарева подписаха днес договор с Държавен фонд“ Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по Процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Проектът е тристранен между Общината, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”.

Стойността на инвестицията е близо 90 хиляди лева без ДДС. Предвидено е изграждане на комбинирани детски площадки за деца  от 3 до 12 години, доставка и монтаж на оборудването, озеленяване, облагородяване на терена и извършване на рекреационни дейности, както и изграждане на вертикална планировка и електро.

„Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и отдих в населените места.  Така не само ще задържим младите хора, но идеята е да  работим в посока увеличаване на местата, където в селата може да се спортува  и хората да прекарват пълноценно свободното си време. По-добрата среда на живот привлича туристи  и насърчава оставането и развитието на бизнеса”, коментира след срещата кметът Павел Михайлов.

С реализирането на проекта ще се създадат благоприятни условия, които да превърнат Общината в предпочитано място за живот и възможности за перспектива на населението, категорични са от администрацията на „Родопи”.