Кметът на община „Родопи” след срещата в МЕ: Народното недоволство няма да спре, докато има дейности на кариерите над Белащица

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов категорично заяви позицията срещу прекратяване и невъзобновяване на всякаква дейност на територията на кариерите над Белащица по време на среща в Министерството на енергетиката със заместник-министър Пламен Данаилов. На нея присъстваха още областният управител на Пловдив Йордан Иванов, кметът на село Белащица Костадин Николов, експерти от министерството, областна администрация и община „Родопи”, общински съветници от общините „Родопи” и Пловдив, както и представители от  ИК „Стоп на кариерите в Белащица”.

„Дейностите на кариерите над Белащица трябва да бъдат прекратени и Министеството на енергетиката не бива да допуска удължаване на добива на инертни материали в зоната”, заяви категорична позиция Павел Михайлов. Той се аргументира против реализацията на нови инвестиционни намерения с мотива, че община „Родопи”  ще се развива  като „зелен жилищен район” в околностите на град Пловдив и  туристическа дестинация.

„По официални данни на НСИ община „Родопи” е на първо място по механичен прираст на населението в страната. Белащица, заедно със съседните села Марково, Брестник и Първенец са най-бързо развиващите се населени места в общината.Само за последните две години населението в Белаюица се е увеличило с близо 1400 души. В същото време кариерите са на 300 метра от жилищната територия. Кариерите имат отрицателно въздействие поради високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяване и шум и ние няма да даопуснем хората да продължат да търпят това”, изложи аргументи кметът Михайлов. Той показа на заместник-министър Данаилов и схема на учредителните граници на санитарно-охранителната зона на двата каптирани естествени извора „Калоян дере 1” и „Калоян дере 2”. Общината предвижда разработване на проект за включване на водата от карстовите извори във водопровдната мрежа на Белащица.” Така ще се реши проблемът с безводието през летните месеци”, заяви по време на срещата кметът.

От страна на МЕ коментираха, че очакват становище от РИОСВ-Пловдив за нова Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на исканията за удължаване на изтеклите концесионни договори за кариерите в Белащица. Становището ще бъде част от аргументацията на енергийното министерство относно целесъобразност и законосъобразност на бъдещо решение дали договорите могат и трябва да бъдат удължени. Представителите на ИК „Стоп на кариерите в Белащица” обаче не бяха удовлетворени от отговора и заявиха, че ако не бъде прекратена процедурата по предоставяне на разрешение за удължаване на срока на консесионерите за добив на подземни богатства на двата концесионера  – „Холсим кариерни материали” и „Европейки пътища” ще инициират протест пред министерството на енергетиката.