Кметът на община „Родопи” със спешно писмо заради кариерите в Белащица

Кметът Павел Михайлов реагира незабавно, след като получи сигнал, че камиони на концесионера „ Европейски пътища“ отново са започнали да извозват материал от кариерите над село Белащица, без надлежно уведомление. Още вчера той изпрати писмо до отговорните институции- Министерство на енергетиката, МРРБ, МОСВ, РИОСВ и областния управител на Пловдив Ангел Стоев с искане за скоростни действия от страна на държавата за прекратяване на концесионния договор и преустановяване на всякаква дейност, свързана с добив на  подземни богатства над селото.

С настояване да спре извозването на инертни материали жители на  Белащица тази сутрин отново блокираха пътя за кариерите. Близо час кметът Павел Михайлов разговаря с хората, убеден, че трябва да се чува какво искат те. За пореден път той се обяви в защита на исканията им за чист въздух и по-добър живот.

 „Аз преди всичко съм граждани, после съм кмет. Аз живея в тази община и не ми е безразлично какъв въздух дишаме.  Недопустимо е в най-бързоразвиващия се район  по отношение на инвестиции за жилищно строителство, да се разреши възобновяване на дейността на кариерите”, коментира Михайлов. „Като ръководство на община „Родопи” ще използваме всички законови правомощия, за да не допуснем повече концесията да застрашава обществения ред и околната среда”,  каза още кметът.

Междувременно областният управител на Пловдивска област Ангел Стоев спешно изпрати искане до директора на РИОСВ – Пловдив за осъществяване на строг контрол върху работата на концесионера „Европейски пътища“ АД на кариерата над Белащица с цел спазване на всички нормативни изисквания. 

Областният управител подкрепя изцяло позицията на Община „Родопи“, която е против възобновяването на дейността на кариерите над Белащица.