Кметът на община „Родопи” категоричен: Концесиите на кариерите в Белащица не трябва да се удължават

Кметът на община „Родопи” категоричен: Концесиите на кариерите в Белащица не трябва да се удължават

Започват процедурите, свързани с изграждането на детската градина в Браниполе, проектът е за над 4 млн.лв.

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов се обяви против всички инвестиционни намерения на настоящи и бъдещи инвеститори за удължаване на срока на концесионните договори или увеличаване на концесионната площ на територията на село Белащица.

Позицията му е във връзка с публично публикувана информация на сайта на РИОСВ за постъпило уведомление, касаещо „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица”.

Тя бе представена пред общински съвет „Родопи” на извънредно заседание днес. В залата, освен всички общински съветници, присъстваха тримата заместник-кметове – Владимир Маринов, Борислав Инчев и Неази Таир,  кметове на населените места в общината и служители на администрацията.

Павел Михайлов посочи, че един от основните проблеми на общината е добивът на инертни материали над  селото, което  оказва негативното въздействие  заради високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяването и шума. Това са само част от проблемите, пред които хората отново ще бъдат изправени, а това се отразява върху  здравето на тях и на  децата им.

По думите му пряко засегнати от концесиите над Белащица са и близките населени места, към които има засилен  интерес за жилищно строителство.

През последните години община „Родопи” се утвърди в привлекателен център за жилищно строителство , културен и винен туризъм, както и развит земеделски район. Считам, че  дейности по добив на инертни материали ще повлияят негативно върху поминъка на населението, ще отблъснат инвеститори и ще повлияят на развитието на общината, а оттам – и върху приходите в бюджета”, посочва  Михайлов.

Официалната позиция на кмета беше подкрепена с декларация, подписана от всички 29 общински съветници на  община „Родопи”. В нея те изразяват принципното си съгласие с нея и категорично се противопоставят на възобновяване на спряната кариерна дейност в село Белащица.

На заседанието съветниците взеха решение да възложат на кмета на община „Родопи”, съобразно неговата компетентност, да предприеме необходимите действия за изпращане на декларацията, заедно с отрицателно становище до Регионална инспекция по околната среда и водите, както и да предприеме действия за съгласуване с ВиК и „Басейнова дирекция” за включването във водопреносната мрежа на селото намиращите се в близост до кариерната площадка неизползвани източници на питейна вода. Съобразно правомощията си кметът трябва да излъчи представители от общинска администрация пред компетентните институции.

Решението на общински съвет „Родопи” ще бъде изпратено до Министерството на енергетиката, МОСВ, както и до регионалното ведомство. За позицията на местната власт на „Родопи” ще бъде уведомена и РИОСВ на територията на Пловдив.  

В извънреден порядък беше даден ход  и на процедура по възлагане на обществена поръчка за преустройство на няколко свободни помещения, намиращи се в читалището и сградата на училището в село Браниполе. Площите ще бъдат преустроени за нуждите на децата от детската градина в селото. След ремонта пет групи ще бъдат преместени в тях, докато на мястото на старото детско заведение се строи ново.

Поръчката е на стойност 273 хиляди лева.