Касите на  „Местни данъци и такси“ в община „Родопи“ с променено работно време

Във връзка с бюджетното приключване на 2022 година касите на община „Родопи“ по кметствата във всички населени места ще работят с граждани до 12:00 часа на 23 декември, информират от администрацията.

Плащания на данък сгради, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и други ще се приемат до 14 часа на обяд в петък в сградата на данъчната служба на улица „Скайлер“ 7 в Пловдив.

В първия работен ден след Рождественските празници касата на „Местни данъци и такси“ на улица „Скайлер“ ще работи с нормално работно време, а на 30 декември до 10 часа.

На 3 януари отделът няма да работи с граждани.

Касите на „Местни данъци и такси“ по кметствата в населените места и на улица „Скайлер“ 7 в Пловдив ще възобновят работа с граждани отново на 4 януари 2023 година, с нормално работно време.