Кампания „Номе connect – доброто ни свързва“ на CSR

Агенция за социално подпомагане популяризира кампанията „Номе connect – доброто ни свързва“ на CSR за дарение на употребявани електроуреди.