Извършване на дезинфекция на сградата на общината

Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 19.03.2021г. /петък/ е до 16,00ч., а на касата е до 15,30ч.