Извършване на дезинфекция на сградата на общината

Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 19.02.2021г. /петък/ е до 16,30ч.