Извършване на дезинфекция на сградата на общината

Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 12.02.2021г. /петък/ е до 16ч., а на деловодството и касата е до 16,30ч.