Изграждат детски и спортни площадки в четири села на община „Родопи”, кметът Павел Михайлов подписа договор със СНЦ „МИГ- Перущица-Родопи”

Инфраструктурата на община „Родопи” ще бъде модернизирана с изпълнението на проекта „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Брестовица, Браниполе и Устина, находящи се на територията на Община „Родопи”.

Ще бъдат изградени две площадки за деца на територията на селата Цалапица и Брестовица, една спортна площадка в Устина и благоустрояване на зона за спорт в Браниполе. Кметът Павел Михайлов  и председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Перущица-Родопи”  Румяна Самоковарева подписаха  договор с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по Процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Проектът е тристранен между общината, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”. Стойността на инвестицията е за малко над 208 хиляди лева без ДДС.

В селата Цалапица и Брестовица е предвидено  изграждане на комбинирани детски площадки за деца  от 0 до 3 и от 3 до 12 години , доставка и монтаж на оборудването, озеленяване, облагородяване на терена и извършване на рекреационни дейности, както и изграждане на вертикална планировка и електрическо осветление.

Благоустрояване на спортна площадка с монтаж на съоръженията, люлки и игра „морски шах”,  полагане на ударопоглъщаща настилка и изграждане на ограда от дървени ламели са дейностите, които ще се реализират в Браниполе.

Комбиниран фитнес уред и няколко игрища ще бъдат обособени след изграждане на чисто нова спортна  площадка в Устина. Зелените площи ще  бъдат възстановени, а мястото ще бъде облагородено със засаждане на иглолистна растителност и декоративни храсти.

„Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и отдих в населените места.  Така не само ще задържим младите хора, но идеята е да  работим в посока увеличаване на местата, където в селата може да се спортува  и хората да прекарват пълноценно свободното си време. Ще се осигури възможност на жителите и гостите на „Родопи” за спорт и отдих на открито. По-добрата среда на живот привлича туристи  и насърчава оставането и развитието на бизнеса”, коментира след срещата кметът Павел Михайлов.

Тристранното сътрудничество между Община „Родопи”, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие” продължава с изграждането на детските площадки в общо осем населени места от общината, както и зона за спорт и отдих в село Устина. С реализирането на проекта ще се създадат благоприятни условия, които да превърнат Общината в предпочитано място за живот и възможности за перспектива на населението, категорични са от администрацията на „Родопи”.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-19.234 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.