Издаване на комплексно разрешително на Община Пловдив за площадка с.Цалапица

Община „Родопи“ – Област Пловдив съобщава за стартирала процедура по издаване на комплексно разрешително на Община Пловдив, площадка с.Цалапица, за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим – II етап: