Избраха кмета Павел Михайлов за член на УС на НСОРБ

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов беше номиниран за член на Управителния съвет на Сдружението на българските общини.

Това се случи по време на Регионално делегатско заседание за представителите на общини от Южния район за планиране в НСОРБ.  На проведеното в Пловдив заседание присъстваха 82 делегати от 41 общини.

Участие в заседанието взе и Владимир Маринов – делегат и председател на Общински съвет „Родопи“.

Регионалното делегатско събрание издигна кандидатурите на Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Ерол Мюмюн – кмет на община Кърджали, Костадин Димитров – кмет на община Пловдив и Павел Михайлов – кмет на община Родопи.

Кметът Павел Михайлов беше избран с мнозинство от 82 гласа да представлява общините от Южен централен район в УС на НСОРБ.

„В този мандат убедено ще работя за разширяване на децентрализацията. По-голямата финансова самостоятелност на общините е изключително важна, защото средствата по места не достигат. Общините имат потенциал да развиват своята самостоятелност, трупат опит и развиват капацитета си. Смятам, че това е правилната посока и съм убеден в необходимостта НСОРБ да бъде последователно в тази посока. Прекият контакт с хората е изключително важен и именно членовете на УС са тези, които осъществяват тази връзка. Отдалечаването от регионите отдалечава и от реалните проблеми. Не винаги от столицата те се виждат достатъчно ясно. Ние нямаме този комфорт да се отдалечим от нерешените въпроси и трябва да търсим възможности за преодоляването на проблемите. Трябва да работим за нашия регион и за всички общини в България, да направим така, че общините да станат по-самостоятелни“, каза Павел Михайлов пред делегатите.

Управителният съвет на НСОРБ е изпълнителен орган, който организира изпълнението на решенията, приети от Общото събрание. Освен това, УС има правомощията да създава комисии и различни звена в рамките на организацията, да присъжда отличия от нейно име, да изключва нейни членове и др.