Избори за Президент и Вицепрезидент и Народни представители – 14 Ноември 2021г.

Справки в избирателните списъци – ГД „ГРАО“


Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес – ГД „ГРАО“


ДокументПубликувано на
Заповед за определяне на временни места за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания. 14.10.2021г.
Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 Ноември 2021г. 04.10.2021г.
Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии 04.10.2021г.
Заповед №1088/23.09.2021г. за местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Родопи 24.09.2021г.
Приложение №1 към заповед №1081/21.09.2021г. 24.09.2021г.
Заповед №1081/21.09.2021г. за образуване на избирателните секции на територията на община Родопи24.09.2021г.

ЦЕНТРАЛНА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ

РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ 17 – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ