Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание – 14 Ноември 2021г.

Разяснителна кампания за гласуване в изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание – 14 Ноември 2021г. – ВИДЕОКЛИПОВЕ


Симулатор на машинно гласуване


Справки в избирателните списъци – ГД „ГРАО“


Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес – ГД „ГРАО“


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация


ДокументПубликувано на
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Президент и Вицепрезидент на 21 Ноември 2021г. 18.11.2021г.
Заповед за определяне на избирателни секции, които са предвидени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването. 04.11.2021г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Президент и Вицепрезидент и за Народно събрание на 14 Ноември 2021г. 03.11.2021г.
Заповед за определяне на временни места за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания. 14.10.2021г.
Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и за Народно събрание на 14 Ноември 2021г. 04.10.2021г.
Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии 04.10.2021г.
Заповед №1088/23.09.2021г. за местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Родопи 24.09.2021г.
Приложение №1 към заповед №1081/21.09.2021г. 24.09.2021г.
Заповед №1081/21.09.2021г. за образуване на избирателните секции на територията на община Родопи24.09.2021г.

ЦЕНТРАЛНА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ

РАЙОННА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ 17 – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ