Инвестиционно предложение от Жулиета Михайлова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Жулиета Михайлова за „Жилищно строителство – 5 бр. еднофамилни жилищни сгради и сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Св.Никола“ :