Инвестиционно предложение от „Живей зелено“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Живей зелено“ ООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :