Инвестиционно предложение от ЖЕЧЕВ

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Жечев за „Жилищно строителство – 6 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ :