Инвестиционно предложение от „Заложна къща – Кеш и Корект“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Заложна къща – Кеш и Корект“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Пчелина“: