Инвестиционно предложение от Владимир Василев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Владимир Василев за „Жилищно строителство и обществено обслужване“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: