Инвестиционно предложение от Владимир Милев и Емилия Нушева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Владимир Милев и Емилия Нушева за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата пръст“: