Инвестиционно предложение от „Владилиана“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Владилиана“ ООД за „Цех за производство на плодови сокове и сушени плодове и зеленчуци и автономна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди на покрив с мощност 275кW“ в ПИ в землището на с.Кадиево :