Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Владилиана“ ООД за „Цех за производство на плодови сокове и сушени плодове и зеленчуци и автономна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди на покрив с мощност 275кW“ в ПИ в землището на с.Кадиево :