Инвестиционно предложение от „Виниз 11“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Виниз 11“ ООД за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: