Инвестиционно предложение от „ВиК“ ЕООД-Пловдив

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ВиК“ ЕООД-Пловдив за „Изграждане на три броя дублиращи тръбни кладенци за питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовица, Община „Родопи“, ситуирани в ПИ в землището на с.Кадиево.