Инвестиционно предложение от Веселин Пенков и Тодорка Неделчева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Веселин Пенков и Тодорка Неделчева за „Жилищно строителство – 19 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и метери“ :