Инвестиционно предложение от Венцислав Савов, Румяна Савова, Александър Юркев и Ирен Юркева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Венцислав Савов, Румяна Савова, Александър Юркев и Ирен Юркева за „Жилищно строителство и изграждане на сондажни кладенци с дълбочина 20м.“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата пръст“: