Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Венцислав Савов, Румяна Савова, Александър Юркев и Ирен Юркева за „Жилищно строителство и изграждане на сондажни кладенци с дълбочина 20м.“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата пръст“: