Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ваки хим“ ООД за „Жилищно строителство – 20 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково :