Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Спас Гавазов за „Жилищно строителство – 2 бр. УПИ и разширяване на селскостопански път“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ :