Инвестиционно предложение от Славко Попов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Славко Попов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестовица :