Инвестиционно предложение от „Сим билд груп“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Сим билд груп“ ООД за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :