Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Савина Брандиска, Георги Атанасов и Мариана Пиперкова-Атанасова за „Жилищно строителство – 5 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“: