Инвестиционно предложение от Савина Брандиска, Георги Атанасов и Мариана Пиперкова-Атанасова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Савина Брандиска, Георги Атанасов и Мариана Пиперкова-Атанасова за „Жилищно строителство – 5 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“: