Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Росен Кълев, Стоян Моллов и Елена Моллова за „Жилищно строителство – 9 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Алчака“ :