Инвестиционно предложение от Рангел Теофилов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Рангел Теофилов за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“ :