Инвестиционно предложение от „Променергомонтаж“ АД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Променергомонтаж“ АД за „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци  в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив“ :