Инвестиционно предложение от Петя Иванова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Иванова за „Преустройство на магазин в кафе-сладкарница с производство на място“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.44 :