Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Иванова за „Преустройство на магазин в кафе-сладкарница с производство на място“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.44 :