Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петко Петков за „Жилищно строителство на три еднофамилни сгради“ в ПИ и „Жилищно строителство на две еднофамилни сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Над бадемите“ :