Инвестиционно предложение от Пеша Трифонова и Ния Дамянова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Пеша Трифонова и Ния Дамянова за „Изграждане на 16 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“ :