Инвестиционно предложение от „Парк хотел Марково“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Парк хотел Марково“ за „Ново водовземно съоръжение – сондаж ПЕС-1ХГ“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Исака“: