Инвестиционно предложение от Нели Аргирова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нели Аргирова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: