Инвестиционно предложение от „Монте Белла“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Монте Белла“ ООД за „Жилищно застрояване – 30 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :