Инвестиционно предложение от „Момина крепост“ АД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Момина крепост“ АД за „Складова и търговска дейност и обществено обслужваща дейност – изграждане за складове за лекарствени средства и сондажен кладенец с дълбочина до 20м“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Каракашица“ :