Инвестиционно предложение от Минчо Минев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Минчо Минев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица :