Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Любомир Бойчев за „Инсталиране и експлоатация на 2 броя фотоволтаични електроцентрали за производство на ел. енергия с инсталационна мощност до 200кW“ в ПИ в землището на с.Първенец :