Инвестиционно предложение от Лиляна Аврамова и Георги Киров

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лиляна Аврамова и Георги Киров за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: