Инвестиционно предложение от „Лидер Динамик” ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Лидер Динамик” ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“: