Инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“: