Инвестиционно предложение от Кирилка Басанова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кирилка Басанова за „Изграждане на складова база и алтернативен водоизточник – сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“: